Stretch Business BV

In 2021 is Stretch Business BV samengegaan met Pack Tools 2.0 BV.

Vanwege nieuwe en revolutionaire productontwikkelingen komen de activiteiten van onze zusterbedrijven Stretch Business BV en Pack Tools 2.0 steeds dichter bij elkaar te liggen. Daarom hebben we besloten om de administratieve, logistieke en commerciële processen van beide ‘merken’ met terugwerkende kracht per 1 juli 2021 te bundelen. 

Vanaf die datum zullen alle activiteiten van Stretch Business BV verder gaan onder de naam Pack Tools 2.0 BV.